Reklamacje i zwroty
  1. Reklamacje Towarów
   1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
   2. UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

  Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i odesłać, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18,  z dopiskiem – reklamacja . Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

   1. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
   2. a)  Złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
   3. b)  Żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
   4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
   5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności pracownika firmy kurierskiej  protokół szkody.

   

   1. Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży
   2. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
   3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
   4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Internetowy UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18 lub biuro@ubieramyekipy.pl

   

   1. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie Państwu dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: biuro@ubieramyekipy.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
   2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy:  UBIERAMYEKIPY DAMIAN TABACZUK z siedzibą w Katowicach, adres: 40-321 Katowice, ul. Hallera 18

   niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

   1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
   2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od klienta płatności poza kosztami dostawy, które klient ponosi przy wyborze danego sposobu dostawy, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
   3. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   4. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

   1. Zlecenie przygotowania odzieży, nie zakupionego w sklepie internetowym www.ubieramyekipy.pl nie podlega powyższemu regulaminowi. 
   2. Zwracany towar należy wysłać, pocztą polską w formie paczki pocztowej, lub firmą kurierską, która zapewnia bezpośrednie doręczenie zwracanego towaru do siedziby firmy, w przypadku Poczty Polskiej wysłanie towaru, listem, listem poleconym nie zapewnia dostarczenia towaru do siedziby naszej firmy, i za takie przesyłki w przypadku nie dostarczenia jej do naszej siedziby, nasza firma nie odpowiada.
   3. Spersonalizowana odzież kupiona przez sklep ubieramyekipy.pl oraz zakupiona w innej formie nie podlega zwrotowi ani wymianie.

   

   

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl